Prisen for kurset i 2021 er kr. 2.000,-

(inkluderer det obligatoriske våbenkursus. Betaling skal ske ved første undervisningsaften.)

Hertil kommer:

Undervisningsmateriale, Skydebane, Jagtprøve, Jagttegn og Skydeprøve.

Data loven Jagttegnsundervisning ved Kolding Jagt- og strandjagtforening

 

Bekræftelse af brug af CPR. NR. til tilmelding til jagtprøven. Derefter slettes.

Brug af navn, adresser, tlf. til Jagtforeninger og Jagtkonsortier med henblik for Jagtinvitationer.

Med kursistens underskrift.

TILMELDNING