top of page

menu

Jægere skal have et gyldigt jagttegn, og de skal have det med sig når de går på jagt. Jagttegnet giver tilladelse til at drive jagt efter beståelse, af enten haglskydeprøven, riffelprøve eller bueprøve, alt efter hvilken jagtform. Jagttegnet skal fornyes hvert år.

For at få jagttegn skal man fylde 16 år i det år man vil gå op til prøven.

Den årlige jagttegnsafgift er pt. 676 kr. inklusive præmie for lovpligtig ansvarsforsikring.

Indtægterne fra jagttegn bliver især brugt til oplysning om jagt og vildtpleje samt til initiativer, der gavner vildtet. En del af midlerne bliver også brugt til forskning om vildt og til at lønne statens vildtkonsulenter. Samt til grønne organisationer så som DN (Danmarks Naturfredningsforening) og DOF (Dansk Ornitologisk Forening)

Når man har bestået jagtprøven, bliver man optaget i Jægerregistret (Naturstyrelsens register over jagttegnsberettigede). Tilmelding til haglskydeprøven skal ske på Danmarks Jægerforbund

Læs mere på: Miljøstyrelsen (jagttegn)

Om jagttegn

bottom of page